Revize a zkoušky tlakových zařízení
  • Školení osob odpovědných za bezpečný provoz   tlakových nádob stabilních
  • Školení obsluh tlakových nádob stabilních
  • Zpracování místních provozních řádů
  • Kontrola dokumentace
  • Zavedení provozních deníků

    ZPĚT