Revize a zkoušky plynových zařízení  • Školení osob odpovědných za bezpečný provoz plynových zařízení
  • Školení obsluh plynových zařízení
  • Zpracování místních provozních řádů
  • Zavedení provozních deníků

    ZPĚT